Investície a projekty

Investícia do diverzifikácie výroby Školského hospodárstva Búšlak , spol. s r. o.

Kód projektu: 042TT080001

Vybudovanie kamerového systému v areáli pre ŽV v Dunajskom Klátove

Kód projektu: 041TT060103

Modernizácia a inovovanie kŕmnych zmesí

Kód projektu: 042TT080010

Máte záujem o naše výrobky?

Shopping Basket